DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU / EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. 

Deklaracja zgodności fartuch wodoochronny model 075, 203, 08C, 203LUX, zarękawki 115

Declaration of conformity waterproof apron model 075, 203, 08C, 203LUX, sleeves 115

2.

Deklaracja zgodności fartuch wodoochronny model 108, 108/WZ, CP, 109, 099, 110, 111, 082, 121, 117, 119, 107, 202

 Declaration of conformity waterproof apron model 108, 108/WZ, CP, 109, 099, 110, 111, 082, 121, 117, 119, 107, 202

3.

 Deklaracja zgodności odzież wodoochronna, antyelektrostatyczna, trudnopalna, chroniąca przed ciekłymi chemikaliami, fartuch przedni typ 503/A

 Declaration of conformity waterproof, antistatic, flame retardant, liquid chemical protective garment apron type503/A

4.

 Deklaracja zgodności fartuch wodoochronny model 108/PU, 109/PU

 Declaration of conformity waterproof apron model 108/PU, 109/PU

5.

 Deklaracja zgodności ubranie kwaso-ługoochronne typ 412, kurtka model 412/A, spodnie ogrodniczki model 412/B, kaptur z rondem model 412/C, fartuch przedni model 124

 Declaration of conformity acid-lye protective clothing type 412, jacket model 412/A, bibpants model 412/B, hood with collar 412/C, apron model 124

6.

 Deklaracja zgodności V2 ubranie kwaso-ługoochronne typ 412, kurtka model 412/A, spodnie ogrodniczki model 412/B, kaptur z rondem model 412/C, fartuch przedni model 124

 Declaration of conformity V2 acid-lye protective clothing type 412, jacket model 412/A, bibpants model 412/B, hood with collar 412/C, apron model 124

7.

 Deklaracja zgodności odzież wodoochronna, kutka typ 101, 101 S, 102, 103, 300, 071, 616, 181, 1066, 1044, 1055, ubranie typ 101/001, 102/013, spodnie ogrodniczki typ 001, 006, 004, 005, spodnie do pasa typ 112, płaszcz typ 106,peleryna typ 105, kombinezon typ 104, 304, kapelusz typ 045, narękawki typ 002, rękawice z narękawkami typ 043

 Declaration of conformity waterproof garment jacket type 101, 101 S, 102, 103, 300, 071, 616, 181, 1066, 1044, 1055, clothing type 101/001, 102/013, bibpants type 001, 006, 004, 005, waist trouseres type 112, coat type 106, poncho type 105, overall type 104, 304, hat type 045, sleeves type 002, gloves with sleeves type 043

8.

 Deklaracja zgodności odzież ostrzegawcza, wodoochronna, antyelektrostatyczna, trudnopalna, chroniąca przed ciekłymi chemikaliami, kurtka typ 500/A, spodnie ogrodniczki typ 501/A, spodnie do pasa typ 512/A, płaszcz typ 506/A

 Declaration of conformitywarning, waterproof, antistatic, flame retardant, liquid chemical protective garment jacket type 500/A, bibpants type 501/A, waist trousers type 512/A, coat type 506/A

9.

 Deklaracja zgodności ubranie ostrzegawcze wodoochronne, kurtka model 400R, spodnie ogrodniczki model 891R, spodnie do pasa typ 401R

 Declaration of conformity warning, waterproof garment jacket model 400R, bibpants model 891R, waist trousers model 401R

10.

 Deklaracja zgodności odzież ostrzegawcza wodoochronna, kurtka model 4185, 4285, 4182, 4282, 4183, spodnie ogrodniczki model 4187, 4287, spodnie do pasa model 4186, 4286, spodnie do pasa z szelkami model 4189, 4289, płąszcz model 4188, 4288, 4188/S, kombinezon model 4184, 4284

 Declaration of conformity warning, waterproof garment jacket model 4185, 4285, 4182, 4282, 4183, bibpants model 4187, 4287, waist trousers with shoulder straps model 4189, 4289, waist trousers model 4186, 4286, coat model 4188, 4288, 4188/S, overall model 4184, 4284

11.

 Deklaracja zgodności ubranie ostrzegawcze wodoochronne, kurtka model 085, 185, spodnie ogrodniczki model 087, 187, spodnie do pasa model 086, 186, płaszcz model 184

 Declaration of conformity warning, waterproof garment jacket model 085, 185, bibpants model 087, 187, waist trousers model 086, 186, coat model 184

12.

 Deklaracja zgodności ubranie ostrzegawcze wodoochronne, kurtka model 1101, 1101R, spodnie ogrodniczki model 1011, 1011R, spodnie do pasa model 1012, płaszcz model 1102, 106R

 Declaration of conformity warning, waterproof garment jacket model 1101, 1101R, bibpants model 1011, 1011R, waist trousers model 1012, coat model 1102, 106R

13.

 Deklaracja zgodności ubranie wodoochronne dla przemysłu spożywczego, kurtka model 4485, spodnie ogrodniczki model 4487, spodnie do pasa model 4486, zarękawki model 4402

 Declaration of conformity waterproof garment for food indystry jacket model 4485, bibpants model 4487, waisttrousers model 4486, sleevs model 4402

14.

 Deklaracja zgodności ubranie wodoochronne, górnicze, antyelektrostatyczne, kurtka typ 101/A, bluza typ 101/A, spodnie ogrodniczki typ 001/A, spodnie do pasa typ 112/A, płaszcz typ 106/A

 Declaration of conformity waterproof, mining, antistatic garment jacket type 101/A, sweatshirt type 101/A, bibpants type 001/A, waist trousers type 112/A, coat type 106/A

15.

 Deklaracja zgodności wodery WR 02 - OB SRC, spodniobuty SB 01 - OB SRC

  Declaration of conformity waterproof thigh waders WR 02 - OB SRC, waterproof chest waders SB 01 - OB SRC

16.

 Deklaracja zgodności wodery górnicze antyelektrostatyczne WRA 02 - O4 FO SRC, WRA 02B - O4 FO SRA, spodniobuty górnicze antyelektrostatyczne SBA 01 - O4 FO SRC, SBA 01B - O4 FO SRA

 Declaration of conformity antistatic mining waders WRA 02 - O4 FO SRC, WRA 02B - O4FO SRA, antistatic mining chest waders SBA 01 - O4 FO SRC, SBA 01B - O4 FO SRA

17.

 Deklaracja zgodności wodery bezpieczne WRM 02B - S5 SRC, spodniobuty bezpieczne SBM 01B - S5 SRC

 Declaration of conformity safety waders WRM 02B - S5 SRC, safety chest waders SBM 01B - S5 SRC

18.

 Deklaracja zgodności wodery bezpieczne wodoochronne WRM 02B - S5 SRC, WRM 02C - S5 AN SRC, spodniobuty bezpieczne wodoochronne SBM 01B - S5 SRC, SBM 01C - S5 AN SRC

 Declaration of conformity safety waterproof thigh waders WRM 02B - S5 SRC, WRM 02C - S5 AN SRC, safety waterproof chest waders SBM 01B - S5 SRC, SBM 01C - S5 AN SRC

19.

Deklaracja zgodności odzież wodoochronna, kurtka typ 4090, 4091, 4092, 4083, 4085, 4082, spodnie typ 4087, 4086, 4089, płąszcz typ 4088, kombinezon typ 4084

 Declaration of conformity waterproof garment jacket type 4090, 4091, 4092, 4083, 4085, 4082, trousers pants type 4087, 4086, 4089, coat type 4088, overall type 4084

20.

 Deklaracja zgodności odzież chemoochronna, kurtka model 420, spodnie ogrodniczki model 421, spodnie do pasa model 422, kombinezon model 424, kombinezon z kaloszami model 424/K, płaszcz model 426, narękawki model 423

 Declaration of conformity chemical protection garment jacket model 420, bibpants model 421, waist trousers model 422, overall model 424, overall with boots model 424/K, coat model 426, sleeves model 423

21.

 Deklaracja zgodności fartuch_099/TPU, zarękawek_002/TPU

Declaration of conformity 099TPU_002TPU