Rozwój marki PROS poprzez ekspansję eksportową spółki AJ GROUP.

Dotacje

Informujemy, że AJ GROUP Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „ROZWÓJ MARKI PROS POPRZEZ EKSPANSJĘ EKSPORTOWĄ SPÓŁKI AJ GROUP” w ramach działania 1.4.1. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Firma będzie realizować działania na wybranych rynkach docelowych: niemieckim i rosyjskim. Efektem rzeczowym projektu będzie udział w 6 zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i udział w 1 misji gospodarczej za granicą - etapy projektu dzielą się na udziały w targach branżowych i realizację misji gospodarczej w 2017 r.Produktem eksportowym firmy AJ GROUP będzie wodoodporna odzież sportowa i turystyczna dedykowana zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich.