European Union Funds

 


 

„AJ GROUP” Sp. z o.o. implements a project co-founded by the European Funds entitled „AJ GROUP’s development through promotion on international markets” (polish project title „Rozwój firmy AJ GROUP poprzez promocję na rynkach międzynarodowych”). The aim of the project is to develop the company through export due to its participation in the Promotion Program for FASHION Industry and the promotion of the Polish Product Brand. The amount of funding from the EU: 374 100,00 PLN. The total project amount: 748 200.00 PLN

 


 

 Dotacje

Informujemy, że AJ GROUP Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „ROZWÓJ MARKI PROS POPRZEZ EKSPANSJĘ EKSPORTOWĄ SPÓŁKI AJ GROUP” w ramach działania 1.4.1. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 85%. Firma będzie realizować działania na wybranych rynkach docelowych: niemieckim i rosyjskim. Efektem rzeczowym projektu będzie udział w 6 zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy i udział w 1 misji gospodarczej za granicą - etapy projektu dzielą się na udziały w targach branżowych i realizację misji gospodarczej w 2017 r.Produktem eksportowym firmy AJ GROUP będzie wodoodporna odzież sportowa i turystyczna dedykowana zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich.