Wspieramy akcję ''Dzieci mają wychodne''

02 Nov

Z ogromną przyjemnością donosimy, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Fundacja prowadzi program ''Dzieci mają wychodne'', skierowany do placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) polegający na aktywizowaniu do obcowania z naturą, przynajmniej jeden raz w tygodniu, niezależnie od pogody. Program jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju. Ma dać szansę na edukację w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
W ramach współpracy produkujemy właśnie partię spodniobutów dziecięcych z logo akcji, które placówki będą mogły nabywać z 20% upustem. Ich dystrybucją zajmą się nasi partnerzy handlowi.
Jesteśmy dumni, że wspieramy ten szczytny program, zwłaszcza, że wpisuje się on w naszą misję prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i z uwzględnianiem bieżących potrzeb społecznych.

Szczegóły dotyczące akcji ''Dzieci mają wychodne'' można znaleźć pod linkiem: https://lnkd.in/eJachHeN