Skip to main content

Kandydat do pracy umowa o pracę

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest AJ Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Bursztynowej 96, Modła Królewska, 62-571 Stare Miasto. (dalej: administrator)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail ado@ajgroup.pl, telefonicznie pod numerem 63 242 70 84 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, wizerunek na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie zgody wyrażonej przez zawarcie tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich przesłanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Wszystkie wyrażone przez Ciebie zgody mogą zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

ODBIORY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np.: usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymywanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw poinformuj nas z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

Więcej informacji o przysługujących Ci prawach uzyskasz w Dziale HR.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Twoją prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej może być konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.