Skip to main content

AJ Group fundatorem stypendiów

styp1

Spółka AJ Group staje się fundatorem stypendiów dla najlepszego ucznia I klasy Technikum Rybackiego w Sierakowie – jedynej w Polsce placówce kształcącej przyszłe kadry rybackie. We wtorek, 17 stycznia została podpisana umowa o współpracy pomiędzy dyrekcją szkoły, a zarządem naszej firmy. Stypendium będzie wypłacane raz na kwartał uczniowi, który wykaże się najlepszymi wynikami w nauce oraz wyróżni działalnością na rzecz szkoły.

AJ Group, jako firma kierująca się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, pragnie wspierać edukację młodzieży i przez to przyczyniać się do rozwoju branży rybackiej – ważnego sektora krajowej gospodarki.