Skip to main content

OPERATIONAL PROGRAM INNOVATIVE ECONOMY 6.5.2 SUBSIDIES FOR INNOVATIONS – WE INVEST IN YOUR FUTURE

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 6.5.2 DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ