Skip to main content

KOMUNIKAT ZARZĄDU AJ GROUP SP. Z O.O.

ZMIANA ADRESU FIRMOWEGO

Kierując się solidarnością z narodem ukraińskim, Zarząd spółki AJ Group podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych 30 stanowisk pracy dla osób z Ukrainy, w zakładzie w Modle Kolonii (gm. Stare Miasto). Nasza firma jest w stałym kontakcie z odpowiednimi instytucjami rządowymi i samorządowymi w celu udzielenia przyszłym pracownikom pomocy związanej z załatwieniem formalności prawnych, niezbędnych do zatrudnienia w AJ Group.